Nynke’s CV

 

Curriculum Vitae

Opleiding

1989-1997 Bestuurskunde RU Leiden, afstudeerrichting Binnenlands Bestuur en Politiek Bestuurlijk Management. Scriptie over bestuurlijke vernieuwing in Groningen, Friesland en Drenthe

1983-1989 VWO Rijksscholengemeenschap Ooststellingwerf, eindexamenvakken Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde A, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie I en Economie II

Werkervaring

feb. ’11 – juni 2014: Journalist/redacteur Westerkrant, wekelijks redactievergadering, onderwerpen bedenken, afspraken maken voor interviews, interviewen, foto’s maken, nieuwsberichten zoeken en natrekken en publiceren op site, Facebook, Twitter.

vijf seizoenen: Jeugdredactie Westerkrant begeleiden

en verder: Naast mijn betaalde werk ook vrijwilligerswerk voor de krant en voor Obs De Ploeg (bibliotheek, verkeersouder, klassemoeder)

okt. ’12 – jan. ’14 bestuurslid culturele vereniging Hart van Hoogkerk, laatste maanden als penningmeester.

juli ’04 – feb ’11: redactiewerk Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH), schrijfklussen voor VWH, Westerkrant, Schrijfburo, vrienden en bekenden

april ‘02 – juli ‘04 Schrijfburo Terwisscha en Wagenaar, tekstschrijver: schrijven van artikelen, folderteksten, webteksten, redactie van personeelsbladen en ondernemersbladen

juni ‘98 – apr. ‘02 Gemeente Leeuwarden, beleidsmedewerker Samenlevingszaken en Cultuur: ontwikkelen nieuw beleid en uitvoeren bestaand beleid, met name op het terrein van Friese taal en cultuur, lokale omroep, festivals en theater, subsidieaanvragen behandelen, ambtelijk ondersteunen Adviesgroep Cultuur

okt ‘97 – juni ‘98 Verschillende uitzendbanen als secretaresse/administratief medewerker

dec ‘95 – apr ’96 Stichting Onderzoek Gemeenten, onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een stadsprovincie Twente

feb. – mei 1995 Stichting Onderzoek Gemeenten, stageonderzoek naar bestuurlijke vernieuwing in Friesland

Juni ‘91 – Mei ‘95 Weekendhulp huishouding verzorgingshuis Foreschate te Voorschoten

Tijdens studie Vrijwilliger bij studentenvereniging LVVJ Augustinus Leiden (o.a. almanakredactie);

Vrijwilliger bij Stichting Club ’58 in Leiden (vrijetijdsbesteding voor verstandelijk gehandicapten)